Головна| Новини| ЗВЕРНЕННЯ учасників «круглого столу»

ЗВЕРНЕННЯ учасників «круглого столу»


ЗВЕРНЕННЯ учасників «круглого столу»
«Критичний стан споживчого ринку України.
Чи можна повернути довіру споживачів до влади?»

м.Київ                                               11 березня  2010 р.

Учасники «круглого столу» сподіваються, що питання захисту прав споживачів, технічного регулювання та сприяння безперервному діловому вдосконаленню вітчизняних виробників стануть пріоритетом для нової влади в Україні. Життя довело, що менш за все людей цікавить політична риторика, їх більше турбує те, як вижити в сучасних умовах.
Говорячи про соціальні стандарти, подолання бідності, споживчий кошик, прожитковий мінімум, політики здебільшого забувають саме про те, що всі ці окремі сегменти є складовою загальнонаціональної політики у сфері покращення якості та безпеки життя громадян України.
2010 рік в Європі проголошено роком подолання бідності. І це є настанова для політиків та урядів усіх країн європейських держав. Цей заклик є найбільш актуальним для України, яка є найбіднішою країною Європи, в якій найвищий рівень смертності та найменша тривалість життя серед європейських країн.
Підвищення рівня добробуту громадян, захист їхніх конституційних прав як споживачів є дієвим механізмом для забезпечення чесної конкуренції між імпортерами та вітчизняними товаровиробниками, що в умовах членства України в COT може стати надійним інструментом для захисту внутрішнього ринку, збереження робочих місць, скорочення безробіття і, як наслідок, підвищення купівельної спроможності населення, що дасть позитивний імпульс для відродження економіки.
В цих умовах особливої уваги з боку нової влади потребує захист людини у трьох основних напрямках життєдіяльності: якість і безпечність продуктів харчування, питної води і медичних препаратів. І коли наразі ЄЄ активно вирішує проблеми споживачів, в Україні останні п'ять років реалізується помилкова концепція невтручання влади в утворення цивілізованих ринкових відносин, управління якістю та безпечністю, а голос споживача, який формує попит на ринку, і чиї потреби та інтереси є головним орієнтиром для урядів і компаній усіх розвинутих держав, в країні не почутий взагалі.
Учасники «круглого столу» наголошують, що останніми роками корупція в Україні значно «розквітла», незважаючи на лозунги щодо її подолання. За останні п'ять років, відповідно до міжнародних рейтингів, Україна втратила понад 40 пунктів і увійшла до групи найкорумпованіших країн світу і в цьому плані вважаємо за доцільне переглянути та підвищити ступінь відповідальності всіх владних структур, у тому числі правоохоронних органів, судової системи, органів центральної виконавчої влади.
Враховуючи думку учасників «круглого столу» та на підставі положень Конституції України, законів України «Про захист прав споживачів», «Про об'єднання громадян» та інших, резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів» (1985р.), «Хартії захисту споживачів» Парламентської Асамблеї Ради Європи (1973р.), а також з  метою вжиття невідкладних заходів з наведення в країні порядку на споживчому ринку вважали би за доцільне реалізувати наступні першочергові заходи:

•  Президенту України, як Гаранту конституційних прав громадян:
Учасники «круглого столу» висловлюють сподівання у тому, що Президент України як Гарант конституційних прав забезпечить, аби всі рішення, що приймаються Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України базувались на принципі: головна цінність для країни є людина!
- сприяти забезпеченню у повному обсязі захисту прав громадян відповідно до Конституції України, зокрема,  положень статей 41, 42,  50,  55 тощо, в яких передбачені пріоритети основних прав людини як споживача;
- спрямувати зусилля усіх гілок влади на докорінне поліпшення стану на споживчому ринку, зокрема, шляхом сприяння безперервному вдосконаленню вітчизняних товаровиробників  та посиленню в умовах фінансово-економічної кризи захисту прав громадян як споживачів;
- дати відповідне доручення стосовно розробки Концепції захисту та забезпечення прав споживачів на 2010-2015 роки, на підставі якої розробити Національну програму з підвищення якості життя людей та захисту їх прав як споживачів, та обрахувати вартість нового споживчого кошику;
- виступити ініціатором проведення Всеукраїнського форуму з питань якості під гаслом: «Від якості товарів та послуг - до якості життя!».

•    Верховній Раді України:
- прискорити прийняття законів України, які входять до програми адаптації національного законодавства з європейським та підвищать рівень безпеки населення:
-    Закон України «Про загальну безпеку продукції»;
-    Закон України «Про відповідальність постачальників за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції»;
-    Закон України «Про ринковий нагляд»;
-    провести парламентські слухання з питань сучасного стану споживчого ринку в країні та захисту прав споживачів, прийняти основні засади національної споживчої політики; створити позафракційне парламентське об'єднання «Захист прав споживачів»;
-    прийняти зміни до Закону України «Про захист прав споживачів», «Про метрологію та метрологічну діяльність»  та інших законодавчих актів з метою захисту вітчизняного споживчого ринку від недоброякісної та небезпечної продукції, підвищення рівня якості та безпеки життя наших громадян, посилення відповідальності імпортерів, виробників та продавців за якість і безпечність продукції, що надходить на ринок України.

•    Кабінету Міністрів України:
- завершити розробку і прийняти Національну програму з підвищення якості життя людей та захисту їх прав як споживачів на 2010-2015 роки та, враховуючи умови кризи, передбачити в ній антикризові положення й конкретні механізми впливу громадських споживчих організацій на дії влади у цій сфері; включити у бюджет 2010 року кошти на фінансування цієї програми;
-    підготувати постанову Уряду щодо приведення Положення про Національну координаційну раду з питань захисту прав споживачів від 28.03.2007 р. №555 до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України» від 17.06.2009 р. №599, в якій передбачити перейменування вищеназваної Нацради в Національну координаційну раду з питань якості життя людей з оновленням її керівництва та внесенням змін до її Положення;
-  обрахувати вартість і прийняти новий споживчий кошик на 2010-2015 роки, посилити контроль за ціноутворенням основного переліку товарів і послуг, що входять до нього;
-    посилити контроль за якістю і безпечністю товарів на споживчому ринку країни та не допустити відміну обов'язкової сертифікації імпортованих продуктів харчування без введення альтернативного методу захисту вітчизняного ринку, посилити контроль за імпортом і реалізацією медичних препаратів, а також запобігти необґрунтованому скороченню переліку товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації;
-    з метою запобігання зловживань при здійсненні закупівель продукції в Державний резерв країни за бюджетні кошти надавати перевагу вітчизняним підприємствам, які підтвердили високий рівень ділової досконалості, впровадили у себе систему управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000, добровільно страхують свою відповідальність. До складу тендерних комісій залучати державних та громадських експертів з якості і досконалості та громадських контролерів від споживчих організацій;
-    вжити термінових заходів щодо реформування діючої державної системи технічного регулювання і захисту прав споживачів та впровадити механізми координації інших уповноважених контролюючих органів у цій сфері (ветеринарна служба тощо);
- звернути увагу на необхідність прискорення міжнародного визнання державних еталонів України для подолання бар’єрів у торгівлі з країнами світової спільноти;
-    підтримувати громадський споживчий рух; сприяти створенню незалежних неурядових центрів тестування для проведення випробувань якості й безпечності товарів і послуг на базі існуючих центрів стандартизації та сертифікації, відокремивши їх від органу виконавчої влади відповідно до міжнародної практики; підтримувати професійний громадський рух, спрямований на підвищення ділової досконалості вітчизняних товаровиробників та поліпшення якості продукції і послуг;
-    відпрацювати відповідне правове поле для соціально-відповідального бізнесу і упорядкувати державні перевірки на вітчизняних підприємствах – лідерах якості, що підтвердили свою ділову досконалість, мають впроваджені системи управління якістю і продукція яких відповідає міжнародним стандартам.
У всьому цивілізованому світі людина є головним пріоритетом національної державної політики, а споживач - король ринку, який формує попит, і чиї потреби та інтереси є головним орієнтиром для урядів усіх розвинутих держав.
Нова влада має усі підстави на прикладі реалізації лозунгу «ВІД ЯКОСТІ ВЛАДИ - ДО ЯКОСТІ ЖИТТЯ!» довести населенню свою спроможність вивести країну з кризи, повернути довіру громадян до влади, сприятиме зменшенню соціальної напруги в суспільстві та створенню цивілізованих ринкових відносин, налагодження ефективного діалогу між владою, бізнесом та споживачами із забезпеченням пріоритету прав людини.

Учасники «круглого столу»:

ШКОЛЬНИК Леонід Семенович
Голова Правління «Союзу споживачів України»,
Лауреат Державної премії УРСР,
Заслужений працівник промисловості України

СТЕПАНЮК Дмитро Петрович
Заступник Голови правління "Союзу споживачів України",
народний депутат України II-скликання,
Заслужений працівник промисловості України,
доктор філософії в галузі права

БАРАБАШ Дмитро Павлович
Голова Криворізької міської організації "Союзу споживачів України"

БЕНЦІАНОВА Тетяна Володимирівна
Начальник Київського обласного управління у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України

БУДЬОННИЙ Михайло Михайлович
Член Правління "Союзу споживачів України",
Генеральний директор ДП “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”,
Лауреат Державної премії України,
Заслужений машинобудівник України

ВОРОНІН Володимир Миколайович
Голова Ради Тернопільської обласної громадської організації
«Захист прав споживачів» - регіональної організації «Союзу споживачів України»

ВОРОНКОВ Анатолій Миколайович
Член Правління «Союзу споживачів України»,
Голова Правління
Полтавської обласної організації «Союзу споживачів України»,
Заслужений працівник сфери послуг України,
член Уряду України у 1992 році

ЄРМАКОВ Владислав Кузьмич
Голова Держспоживзахисту України у 1992-1996 рр.,
секретар Громадської Ради при Держспоживстандарті України

КАЛИТА Петро Якович
Член Правління «Союзу споживачів України»,
Президент Української Асоціації якості

КОЛОМІЄЦЬ Леонід Володимирович
Ректор Одеського державного інституту вимірювальної техніки,
Голова Одеської міської організації «Союзу споживачів України",
Голова ТК “Якість освітніх послуг”, доктор технічних наук, професор

КОМАНОВ Володимир Геннадійович
Член правління "Союзу споживачів України",
Герой України,
Заслужений машинобудівник України

МАРІНЧЕНКО Ігор Дмитрович
Виконавчий директор Громадської організації
«Союз споживачів» - регіонального осередку «Союзу споживачів України»
в Дніпропетровській області

НОВІКОВ Володимир Миколайович
Заступник генерального директора ДП «УкрНДНЦ» з навчальної роботи,
ректор інституту підготовки фахівців у сферах управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології,
доктор фізико-математичних наук, професор

ПАПУША Максим Миколайович
Голова Правління Київської міської організації "Союзу споживачів України"

ПАРУБОК Омелян Никонович
Член правління "Союзу споживачів України",
Двічі Герой Соціалістичної Праці,
народний депутат України минулих скликань

ПОТАПОВ Василь Іванович
Член правління "Союзу споживачів України",
Голова Харківської обласної організації «Союзу споживачів України»,
народний депутат України

ТРОФИМЕНКО Віктор Іванович
Виконавчий директор "Союзу споживачів України"

ХИЖНЯК Владислава Олександрівна
Заступник начальника Головного управління з питань захисту прав споживачів Київміськдержадміністрації,
кандидат економічних наук

ЦІЛЬВІК Олег Валерійович
Виконавчий директор Ассоціації “Укрінтерстандарт”

ШАЛЬМАН Тетяна Михайлівна
Президент Асоціації приватних інвесторів та власників,
Депутат Гостомельської селищної Ради Київської області,
кандидат філологічних наук

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?