Головна| Новини| Звернення Кримської республіканської організації ВГО «Союз споживачів України» до 20-річчя Незалежності України : «Щоб якісно та безпечно жити - вчись захищати свої споживчі права!»

Звернення Кримської республіканської організації ВГО «Союз споживачів України» до 20-річчя Незалежності України : «Щоб якісно та безпечно жити - вчись захищати свої споживчі права!»


м.Сімферополь                                                                  

5серпня 2011р
               

          Аналізуючи проблеми захисту прав споживачів в Автономній республіці Крим (далі АРК)   за 20 років незалежності України Кримська республіканська організація ВГО «Союз споживачів України» (КРО ВГО «ССУ») зазначає  що в Криму багато зроблено по реалізації Закону України “Про захист прав споживачів”. Перш за все ліквідовано дефіцит товарів, робіт, послуг. Суттєво розширено мережу торгівлі, ринків, сфери громадського харчування та побуту. Споживачі мають вільний доступ до товарів та послуг. Державна влада АРК та органи місцевого самоврядування приділяють споживачам відповідну увагу: створений потужний цент стандартизації, сертифікації і метрології з широким спектром випробувальних лабораторій в тому числі по ГМО і дитячим товарам; на ряду з результативним державним управлінням з питань захисту прав споживачів в деяких регіонах півострова створені і працюють структурні підрозділи у виконавчих органах місцевого самоврядування за рахунок місцевого бюджету; безперебійно діє правоохоронна та судова система при розгляді справ споживачів; питання споживачів заслуховуються на сесіях рад, засіданнях виконкомів, координаційних радах, висвітлюються в ЗМІ; проводяться різноманітні конкурси якості власного виробництва як “100 кращих товарів України” та інше. Більше 80% скарг розглядається на користь споживачів (промислові товари, будівництво, послуги) .


На сьогодні безпека та якість життя людини в республіці, боротьба з корупцією в цій сфері, стали першочерговим завданням влад усіх рівнів.
       

Між тим сучасний споживчий ринок залишається дуже  тривожним: 40% перевірених  товарів знімається з реалізації; у 70% з числа перевірених підприємств виявлено порушення споживчого законодавства; як по Україні так і в Криму біля 50% горілчаних виробів, 55% винних, 70% конячних, 80% віски підроблені або  фальсифікат;  навіть у добровільно перевірених зразках продукції 6% не відповідали нормативним документам (найбільше ковбасні вироби та хліб);смертність від отруєнь небезпечними алкоголем, тютюном, харчовими продуктами та медикаментами набагато  перевищують смертність на виробництві та від ДТП; в житлово-комунальній сфері якість послуг не відповідає їх вартості; вода не відповідає європейським вимогам і суттєво впливає на безпеку та якість життя кримчан, понижує їх довголіття; із-за небезпечної сфери споживання та життя - 40% дітей через незадовільний стан здоров’я  мають проблеми з навчанням; є випадки отруєння дітей у закладах громадського харчування з за порушень санітарних норм і правил, небезпечних продуктів та інше. В сфері технічного регулювання не  подолана корупція та хабарництво. Тут деякі посадовці роблять спробу  службові повноваження використати для отримання хабарів від підприємців, споживачів і навіть від підлеглих працівників.


  В цих умовах заслуговують  дії  Президента України Януковича В.Ф., Прем’єр міністра України Азарова М.Я., Голови ВР АР Крим Константінова В.А. ,  в їх  намаганнях покращити якість та безпеку життя кримчан як споживачів.  
Разом з тим КРО ВГО ССУ вважає що протистояти викликам сучасного ринку повинні не тільки влади країни та Криму, а  й саме суспільство через свої громадські організації. До цього закликає як Президент України так і Уряд Ураїни.  


На підставі вищевикладеного КРО ВГО «ССУ»:


1. Підтримує намагання Верховної Ради України, Президента України В.Ф. Януковича, Уряду М.Я. Азарова щодо законодавчого реформування технічного регулювання, державного  нагляду за споживчим ринком України, встановлення відповідальності за надання споживачам небезпечних товарів, робіт та послуг  якість котрих гарантованих їм ст.42 Конституції України.
2. Пропонує владам АРК провести ряд організаційних заходів щодо підвищення   соціальної відповідальності перед споживачами виробників та бізнесу за якість та безпеку товарів, робіт та послуг, вищим ступенем якої є добровільне їх страхування.
3. З метою підняття суспільного звучання та консолідованого впливу на проблеми споживчого ринку -  ВР АРК, міським та районним радам в своїх складах утворити постійні комісії / або позафракційні групи /  «Захист споживача», затвердити відповідні програми по захисту прав споживачів та реклами з фінансуванням не менше 1 (одної) гр. на одного мешканця відповідної громади в рік. Фінансування цих програм здійснювати з участю громадських організацій, використовуючи досвід Росії та ЄС.
4. Звертається до влад автономії усіх рівнів, правоохоронних, наглядових  контролюючих і митних органів:
4.1. Прискорити реформування житлово-комунальної сфери в сторону підвищення якості послуг, питної води, роботи ліфтів, санітарної очистки дворів, прилеглих територій тощо. Не допускати підвищення цін і тарифів у цій сфері без підвищення якості надання послуг.
4.2. Посилити контроль за дотриманням санітарних норм та правил у торгівлі, громадському харчуванні і ресторанному бізнесі, у навчальних закладах і дитячих установах, санаторно-курортних та оздоровчих комплексах.
4.3  Вжити заходи по недопущенню на споживчий ринок автономії фальсифікату, небезпечних для життя і здоров’я товарів, робіт послуг в тому числі і імпортного виробництва, особливо продуктів харчування, води, медикаментів особливо з простроченими термінами зберігання та неналежної якості.
Звернути увагу на роботу мереж маркетів та супер маркетів де почастішали випадки зловживань по відношенню до споживачів, на транспортування, зберігання  та холодильне обладнання для продуктів харчування.
Побудувати в республіці сучасне потужне опто-роздрібне овоще-фрукто сховище для кримських товаровиробників і споживачів яке б унеможливлювало присутність на ринку небезпечних для життя та здоров’я цих товарів.
4.4 Посилити боротьбу з корупцією та хабарництвом у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду, у сфері технічного регулювання та якості (сертифікація, стандартизація т.п.).
4.5. Створити при РМ АРК міжгалузеву координаційну раду з питань безпеки та якості життя кримчан як консультативно-дорадчий орган /або утворити у складі громадської ради при РМ АРК постійно діючу комісію з цих питань.
5. Звернутись до першого віце-премєр-міністра України, міністра економічного розвитку та торгівлі А.П.Клюєва:
прискорити утворення національного органу з стандартизації у відповідності до вимог ЄС;
 покласти край корупції та експериментам з призначенням підконтрольного міністру генерального директора ДП «Кримстандартметрологія»;
заборонити реалізацію продуктів харчування особливо дитячих які вироблені по технічним умовам (ТУ) і які  відрізняються у нижчу сторону від ДСТУ та ГОСТ без відповідного добровільного  страхування  відповідальності перед споживачами та запровадження у виробництві системи контролю якості по критичним точкам (HАCP).
6. Підтримує ініціативу щодо створення  в межах статутної діяльності республіканської організації ВГО «Союз споживачів України» підрозділу «Громадський контроль» (ГК) до якого залучити на добровільних засадах з відповідною правовою підготовкою колишніх депутатів місцевих рад, їх активістів, ветеранів, учнівську, робітничу та студентську молодь у відповідності до ст.ст.24, 25 Законів України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу» та інших нормативних актів держави та органів місцевого самоврядування з видачою членам ГК відповідних посвідчень.
Матеріали діяльності ГК  оприлюднювати на веб-сайті  в розділі «Вони небезпечні для споживачів!» ВГО «Союз споживачів України» (http//comsumerunion.com.ua) та інших друкованих та електронних ЗМІ, як вітчизняних так і міжнародних систем сповіщення (RAPEKS, TRAPEKS).
7. Рекомендує органам влад усіх рівнів забезпечити покращення інформування новостворених суб’єктів підприємництва та підвищення рівня знань діючих - щодо вимог діючого законодавства як у частині ведення торгівлі та надання послуг, так і вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, а також змін, що вносяться до нормативно-правових документів з зазначених питань.
 8.Звертається до міносвіти, науки та спорту АР Крим, керівників навчальних закладів усіх рівнів, органів учнівського та студентського самоврядування, молодіжних рад підприємств, організацій та установ звернути увагу на необхідність підняття правової освіченості молоді та дітей як споживачів котри найбільш незахищені від небезпечних товарів, робіт та послуг, підробок, фальсифікату та ГМО.
Головним ворогом для не доброчесного бізнесу та корупції є сам споживач, як головний інвестор вітчизняного виробництва та імпорту.  
Освічений споживач  небезпечний  для такого бізнесу  набагато більше!.

«Щоб якісно та безпечно жити - вчись захищати свої споживчі права!»
 Правління КРО ВГО «ССУ»

 

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?