Головна|Новини

Увага! Звернення учасників круглого столу "Хто захистить права споживачів в умовах фінансово-економічної кризи?"

17.03.09

Звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України учасників Круглого столу «Хто захистить права громадян як споживачів в умовах фінансово-економічної кризи?»


10 березня 2009 р.

Напередодні 15 березня, який відзначається світовою спільнотою як Всесвітній день захисту споживачів, учасники Круглого столу, організованого «Союзом споживачів України», звертаються до всіх гілок влади з вимогою вжиття рішучих заходів для захисту конституційних прав споживачів.

Ми звертаємо увагу можновладців на те, що через нескінченну бійку між гілками влади, політичну метушню за перерозподіл повноважень, високий рівень корупції у владних структурах - життя людей поставлене на межу виживання, його якість та безпечність стрімко погіршується.

Спад виробництва продовжується, своєчасно не виплачується заробітна плата, зростає безробіття та інфляція, знецінюються вклади і в той же час підвищуються ціни і тарифи для населення, посилюється напруга у суспільстві, яка вже межує з соціальним бунтом. Влада повинна, в першу чергу, опікуватися введенням ефективних стабілізаційних заходів з метою виведення економіки країни з колапсу та недопущення погіршення рівня життя громадян. За нездатність та небажання посадовців вирішувати нагальні проблеми розплачуються наші співвітчизники, більшість з яких значно збідніла за останні часи. Натомість, влада відмовляється бачити «больові точки» суспільства, тим самим демонструючи свою безвідповідальність перед власним народом.

Не можна продовжувати й далі заплющувати очі на жахливу статистику в Україні, яка з кожним роком погіршується. За висновками впливових міжнародних організацій, протягом останніх років наша держава стабільно посідає перше місце в Європі за смертністю і останнє - за тривалістю життя. Відповідно до рейтингу ООН з людського розвитку, Україна разом із Молдовою є найбіднішими країнами Європи. За даними Держкомстату України, за останні 10 років населення країни скоротилося майже на 4 мільйони, і темпи скорочення зростають. Крім того, Україна входить до першої десятки світових лідерів за обсягами виробництва контрафактної продукції, що вкрай негативно позначається на стані здоров’я нації. Україна входить до числа світових лідерів за темпами девальвації вітчизняної валюти та зростанням інфляції, по захворюванню населення на туберкульоз, СНІД, по вживанню алкоголю і тютюну. Тому не дивно, що середня тривалість життя чоловіків не досягає 60 років, що значно менше, ніж у Європі, США та інших цивілізованих країнах.

Учасники Круглого столу вважають, що в цих умовах особливої уваги з боку влади потребує захист людини у трьох основних напрямках життєдіяльності: якість і безпечність продуктів харчування, питної води і медичних препаратів. Про кричущу ситуацію в цих сферах свідчить наступне: на сьогодні в Україні діє понад 10 тисяч технічних умов на виробництво продуктів харчування, більшість з яких не відповідає міжнародним стандартам; питна вода в Україні, за даними ВОЗ, не придатна до вжитку; на думку багатьох експертів, наша країна перетворилась у полігон для випробування медичних препаратів. У той час, коли Європейський Союз активно вирішує ці проблеми, в Україні реалізується помилкова концепція невтручання влади в утворення цивілізованих ринкових відносин, управління якістю та безпечністю, а голос споживача, який формує попит на ринку, і чиї потреби та інтереси є головним орієнтиром для урядів і компаній усіх розвинутих держав, в країні не почутий взагалі. Прикро, що в Україні не є актуальною Європейська модель ділової досконалості, яка на перше місце ставить задоволення інтересів споживача. Не виправдовує сподівання споживачів і Національна координаційна рада з питань захисту прав споживачів при Кабінеті Міністрів України, яка мала б координувати дії різних відомств та забезпечувати діалог між владою, бізнесом та споживачами. Втім, останнім часом вона перетворилась у лобіста інтересів тютюнових й алкогольних компаній, міжнародних фінансових корпорацій та імпортерів, політика яких не співпадає з інтересами як споживачів, так і національних товаровиробників. Ще декілька важливих сфер потребують нагального втручання органів державної влади – безлад в банківському та фінансовому секторах та на будівельному ринку країни. Назріла гостра необхідність прийняття законодавчих актів, в яких були б передбачені чіткі механізми відповідальності банкірів, фінансистів та забудовників перед ошуканими громадянами.

Викликає занепокоєння та стурбованість і те, що до цього часу в Україні так і не прийнято Державну цільову програму захисту прав споживачів, яка мала бути розроблена відповідно до Указу Президента України ще чотири роки тому, але чиновники, які торпедували її прийняття, так і не понесли за це відповідальність. На відміну від України, Європейським Союзом ухвалено Стратегію споживчої політики на 2007-2013 роки та спеціальну Програму дій у сфері захисту прав споживачів на 2007-2013 роки, на реалізацію якої передбачено відповідні кошти. Крім того, більшість країн, що входять до ЄС мають свої власні національні програми захисту прав споживачів із спеціальним фінансуванням. До того ж, в Європейському Союзі до реалізації цих програм широко долучаються громадські та неприбуткові організації, вищі навчальні заклади, які стають флагманами споживчого руху. В той же час, міжнародні програми захисту прав споживачів, які наразі реалізуються в Україні, мають здебільшого на меті демонтаж діючої державної системи технічного регулювання та захисту прав споживачів, котра, безперечно, потребує реформування, але з єдиною метою – підвищення конкурентоспроможності національних товаровиробників, створення їм сприятливих умов на світових ринках та наближення якості життя громадян до міжнародних стандартів.

Таким чином, в Україні громадяни як споживачі залишаються безправними, незахищеними та не мають жодної гарантії і впевненості в майбутньому для себе і своїх дітей. Нас постійно отруюють, ошукують, грабують, а влада стає ворогом споживачів.

Враховуючи думку представників громадських організацій споживачів, вчених, фахівців у галузі права, на підставі Конституції України, законів України «Про захист прав споживачів», «Про об’єднання громадян», резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів» (1985 р.), «Хартії захисту споживачів» Парламентської Асамблеї Ради Європи (1973р.), та з метою термінового вжиття невідкладних заходів по наведенню порядку на споживчому ринку країни, ми звертаємося до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів з наступними вимогами:


1.     Президенту України як Гаранту конституційних прав громадян:

-       забезпечити у повному обсязі захист прав громадян відповідно до Конституції України, зокрема, статей 41, 42, 50, 55, в яких передбачені пріоритети основних прав людини;

-       вжити заходів щодо об’єднання зусиль усіх гілок для поліпшення стану на споживчому ринку та посилення захисту прав споживачів в умовах фінансово-економічної кризи;

-       провести Всеукраїнський форум з питань якості під гаслом: «Від якості вітчизняних товарів та послуг – до якості життя!».

2.     Верховній Раді України:

-      створити позафракційне парламентське об’єднання «Захист прав споживачів», залучивши до його складу професійних і відповідальних представників усіх політичних сил;

-      провести парламентські слухання з питань сучасного стану споживчого ринку країни та захисту прав споживачів і прийняти основні засади національної споживчої політики;

-      прийняти необхідні зміни до Закону України «Про захист прав споживачів» з метою підвищення ефективності державної системи захисту прав споживачів (в частині заміни товару неналежної якості; проведення незалежної експертизи не за рахунок споживачів, а за рахунок держави; посилення механізму відповідальності виробників і підприємців за порушення прав споживачів; створення державою умов для отримання споживачами необхідних знань щодо своїх прав; регламентування механізму підтримки державою громадських споживчих організацій) тощо;

-      внести зміни до чинного законодавства щодо посилення відповідальності банків та фінансових установ за порушення конституційного права громадян на вільне володіння, користування і розпорядження своєю власністю;

-      внести зміни до чинного законодавства щодо створення механізмів відповідальності забудовників перед громадянами, які інвестують у будівництво житла не з метою отримання прибутків, а з метою покращення житлових умов;

-      внести зміни до Кримінального кодексу України в частині посилення кримінальної відповідальності за випуск на товарний ринок або іншу реалізацію споживачам недоброякісної продукції, товарів та послуг, передбачити інші примусові заходи, спрямовані на захист прав споживачів;

-      з метою захисту національного споживчого ринку прийняти закон України щодо відповідальності імпортерів, виробників та продавців за якість і безпечність продукції, що надходить на ринок України;

-      прийняти закон про обов’язкове страхування відповідальності виробників перед споживачами відповідно до міжнародної практики.


3.     Кабінету Міністрів України:

-      терміново завершити розробку і прийняти Державну цільову програму захисту прав споживачів та, враховуючи умови кризи, передбачити в ній антикризові положення й механізми впливу громадських споживчих організацій на дії влади у цій сфері; створити відповідні місцеві програми;

-       затвердити споживчий кошик з метою забезпечення наповнення його у межах прожиткового мінімуму та посилити контроль за ціноутворенням основного переліку товарів і послуг, що входять до нього;

-      посилити контроль за якістю і безпечністю товарів на споживчому ринку країни та не допустити відміну обов’язкової сертифікації імпортованих продуктів харчування і парфумерно-косметичної продукції, посилити контроль за імпортом і реалізацією медичних препаратів, а також запобігти необґрунтованому скороченню переліку товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації;

-      при здійсненні закупівлі за бюджетні кошти продукції в Державний резерв країни надавати перевагу вітчизняним підприємствам, які впровадили у себе систему управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO;

-      вжити термінових заходів щодо реформування діючої державної системи технічного регулювання і захисту прав споживачів; підтримувати громадський споживчий рух; створити незалежні неурядові центри тестування для проведення випробувань якості й безпечності товарів і послуг на базі існуючих центрів стандартизації та сертифікації, відокремивши їх від органу виконавчої влади відповідно до міжнародної практики;

-      розглянути питання про введення обов’язкового курсу «Споживче право України» у школах, середніх та вищих навчальних закладах країни;

-      впровадити міжнародний стандарт соціальної відповідальності бізнесу ISO 26000;

-      з метою підвищення якості послуг органів влади громадянам країни впровадити в них систему управляння якості відповідно до міжнародних стандартів.

Звертаємося до всіх засобів масової інформації країни із закликом систематично та активно висвітлювати реальний стан справ на споживчому ринку, здійснювати громадський контроль за діями влади, яка повинна забезпечувати захист громадянами їхніх прав як споживачів.

Учасники Круглого столу висловили сподівання, що влада повинна врешті-решт збагнути, що вона є постачальником послуг своїм громадянам, і обирається та утримується за кошти народу, а тому ті політики та можновладці, які нехтують правами громадян як споживачів, не мають морального права бути представниками народу у владі та повинні піти з політичної арени.

Влада повинна зрозуміти, що головна мета її діяльності – збереження цілісності України як незалежної держави і повноправного члена світового співтовариства та консолідація зусиль громадськості і соціально відповідального бізнесу заради майбутнього народу та досягнення головної мети – високої якості життя!


За дорученням учасників Круглого столу:

Л.М.Кравчук    
Перший Президент України, лідер громадянського форуму «Об’єднаймо Україну!»,
Герой України   
 

М.А.Янковський

    
Народний депутат України, член правління «Союзу споживачів України», Герой України   
 

О.Н.Парубок   
Народний депутат України минулих скликань, член правління «Союзу споживачів України», двічі Герой Соціалістичної Праці   
 

В.С.Філіпчук
Голова Одеського регіонального осередку «Союзу споживачів України», Почесний громадянин м. Одеси,
Герой України   

Л.С.Школьник   
Голова правління «Союзу споживачів України», лауреат Державної премії УРСР, заслужений працівник промисловості України   

В.К.Єрмаков   
Голова Держспоживзахисту України у 1992-1996 роках   
 
Д.П.Степанюк   
Народний депутат України 2-го скликання, заступник голови правління «Союзу споживачів України», заслужений працівник промисловості України   
 

О.Т.Самчишин   
Президент Української Асоціації споживачів   
 

Л.В.Коломієць   
Ректор Одеського Державного інституту вимірювальної техніки, доктор технічних наук, професор   
 

О.М.Добіна   
Головний редактор журналу «Потребитель+Власть»   
 

Т.М.Шальман   
Президент Асоціації приватних інвесторів і вкладників України   


ВІД ЯКОСТІ ВЛАДИ – ДО ЯКОСТІ ЖИТТЯ!
 

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?