Головна|Новини

«Союз споживачів України» надав пропозиції до програми діяльності Уряду «Український прорив: програма для людей, а не політиків»

15.01.08

«Союз споживачів України» надав пропозиції до програми діяльності Уряду «Український прорив: програма для людей, а не політиків»

 

Оскільки роль виконавчої влади у формуванні національної споживчої політики і правового захисту громадян на шляху політичних і економічних реформ та побудова розвинутого демократичного громадянського суспільства є сьогодні надзвичайно актуальною та з огляду на звернення прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В. щодо надання пропозицій до програми «Український прорив програма для людей, а не політиків» та заклику Міністерства юстиції України долучитися до обговорення зазначеного документу, «Союз споживачів України» надав по вищезгаданій програмі пропозиції, підготовлені з урахуванням думки широкого кола громадськості:

1.                            Внести зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», де до основних функцій діяльності Кабінету Міністрів України віднести захист споживачів України та підвищення рівня якості їх життя, що відповідатиме задекларованим принципам у «Хартії захисту споживачів» Парламентської Асамблеї Ради Європи, прийнятої у 1973 р. та «Керівних принципах захисту інтересів споживачів», прийнятих Генеральною Асамблею ООН у 1985 р., в яких наголошено, що відповідальність за стан споживчого ринку та захист прав споживачів покладається саме на Уряди країн.

2.                            Кабінету Міністрів України ініціювати прийняття Верховною Радою України постанови про прийняття «Керівних принципів захисту споживачів України» на базі прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН «Керівних принципів захисту інтересів споживачів» та адаптувати  їх до українського законодавства

3.                            З метою посилення правового захисту громадян внести зміни до Закону України «Про захист прав споживачів» та інші нормативно-правові акти з метою гармонізації їх з європейським законодавством

4.                            Підтримати законопроект "Про внесення змін в деякі закони України» (щодо забезпечення якості імпортної сільськогосподарської продукції) №2896 від 12 січня 2007 року, що позитивно вплине на створення відповідних бар’єрів на шляху ввезення в Україну контрафактної, низькоякісної та небезпечної для життя і здоров’я наших громадян продукції.

5.                            Забезпечити виконання Указу Президента України від 13.07.2005 № 1105 «Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики» щодо розробки та прийняття Державної цільової програми по захисту прав споживачів на 2008-2013 рр. з урахуванням прийнятої Єврокомісією стратегії споживчої політики в ЄС на 2007-2013 рр.

6.                            У бюджеті на 2008 рік передбачити кошти з  розрахунку не менше 1 грн. на людину на рік, що складатиме в цілому – 46 млн. грн. на рік, які спрямувати на фінансування Державної цільової програми по захисту прав споживачів на 2008-2013 рр.

7.                           Переглянути функції органів виконавчої влади, які уповноважені державою захищати права споживачів та підвищувати якість їх життя

8.                            Відповідно до ст.42 Конституції України створити систему контролю за якістю товарів, робіт та послуг споживачам, в якій забезпечити баланс інтересів влади, суб’єктів господарювання та споживачів.

9.                            З метою посилення координації та підвищення ефективності діяльності органів державної влади, розширення участі громадян та їх об’єднань у формуванні державної споживчої політики, розроблення і реалізації правових, економічних і організаційних заходів, спрямованих на створення цивілізованих ринкових відносин та досягнення міжнародних стандартів якості життя посилити діяльність Національної координаційної ради з питань захисту прав споживачів, створеної при Кабінеті Міністрів України, надавши їй відповідне матеріально-технічне, фінансове та кадрове забезпечення. Сприяти діяльності відповідних координаційних рад з питань захисту прав споживачів, які створені і діють в усіх регіонах України.

Переконані, що врахування цих пропозицій дозволить закласти основи для більш чіткого та прозорого механізму державної підтримки споживчого руху, що в свою чергу сприятиме подальшому розвитку правового громадянського суспільства, налагодженню ефективного діалогу між владою, бізнесом і громадськістю, залучення широких верств населення до прийняття важливих державних рішень і буде конкретним свідченням того, що головні пріоритети держави – це захист прав, інтересів і свобод людини, підвищення рівня і якості її життя. 

Сподіваємось, що голос споживача, який є головним інвестором економіки, формує попит на ринку, чиї потреби та інтереси для Урядів і компаній усіх розвинутих країн є головним орієнтиром для діяльності, в Україні буде нарешті почутий.

 

 

Прес-служба «Союзу споживачів України»
 

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?