Головна|Новини

Щодо діяльності Національної ради реформ та формування її складу: Лист до Президента України

28.08.14

Вельмишановний Петре Олексійовичу! 

Користуючись нагодою засвідчуємо свою повагу і звертаємося з наступного питання. Указом Президента України № 614/2014 від 23 липня 2014 року "Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні" утворено Національну раду реформ. На виконання зазначеного Указу, 06.08.2014 року оголошено конкурс щодо включення до її складу представників громадськості та бізнесу. Ми підтримуємо ідею створення такої Ради, адже цей крок свідчить не тільки про готовність Президента як Гаранта Конституції брати на себе відповідальність за подальшу долю нашої країні, а й демонструє суспільству свою зацікавленість у співпраці з ним в таких стратегічних питаннях.

Сьогодні є вкрай необхідним напрацювання консолідованих рішень щодо державної політики реформ в Україні. На превеликий жаль, з нашої точки зору сьогодні Рада формується переважно із чиновників, політиків та представників бізнесу, і перш за все імпортерів. В такому форматі повністю будуть проігноровані інтереси найбільшої верстви населення – споживачів, а саме вони в розвинених країнах є головним інвестором внутрішньої економіки.

На наш погляд, принципи формування такої важливої для країни інституції, як Національна рада реформ мають бути докорінно змінені. Так, у складі Ради у рівних частинах мають бути представлені чотири групи суспільства: представники різних гілок влади; представники національного соціально-відповідального бізнесу, насамперед, вітчизняні товаровиробники; науковці (представники академічної та університетської еліти); представники інститутів громадянського суспільства, діяльність яких відноситься до забезпечення сфер життєдіяльності людини та боротьби з корупцією. В такому вигляді Національна рада реформ зможе приймати об‘єктивні та виважені рішення з важливіших питань розвитку суспільства на основі консенсусу всіх зацікавлених сторін.

Багаторічний досвід діяльності нашої організації дозволяє зробити висновок, що за останні роки відбулася повна руйнація вітчизняної системи технічного регулювання (стандартизація, метрологія, оцінка відповідності, акредитація) і, як наслідок, зазнала занепаду система захисту прав споживачів. Розроблені поспіхом недолугі реформи в адміністративно-управлінській діяльності, у тому числі і в системі технічного регулювання, призвели до суттєвого погіршення якості та безпеки життя громадян, зниження конкурентоздатності вітчизняного виробництва, зростання корупції у державному апараті та посилення соціальної напруги в суспільстві.

До цього часу так і не були створені Державна метрологічна інспекція, Національний орган стандартизації, не ведеться належним чином розробка і впровадження технічних регламентів, не здійснюється в законний спосіб оцінка відповідності та не запроваджується мотивація щодо покращення ділової досконалості вітчизняних товаровиробників в умовах глобалізації світових ринків. Це призвело до того, що систему технічного регулювання було знищено, розробку технічних регламентів та програму гармонізації національних стандартів з європейськими - провалено, а 30 державних підприємств галузі і 154 технічних комітетів стандартизації, відповідно до чинного законодавства, втратили свої реальні повноваження. Вся галузь перейшла на “обслуговування” тіньових схем і приватних осіб, зрозуміло - на шкоду державним і суспільним інтересам. Необхідно зазначити, що в сучасних умовах неможливо ефективне відновлення економіки країни без «реанімації» системи технічного регулювання, адже відповідно до досвіду розвинених країн, одним із важелів підтримки позицій національного виробника в умовах відкритого ринку є ефективна система технічного регулювання.

Починаючи з 2005 року Союз споживачів України неодноразово звертався до керівництва держави із пропозиціями щодо реформування та удосконалення цих сфер, як основної складової ефективної системи забезпечення життєдіяльності людини, переважно, в напрямку безпеки та якості життя. Зокрема, нами було запропоновано створення при Президентові України відповідної Координаційної Ради. Втім, попри всі наші ініціативи, до останнього часу так і не був створений насправді ефективно-діючий орган, покликаний сформувати консолідовану науково-громадську думку щодо реформування цих важливих сфер і розробити концепцію реформ у зазначених напрямках. Події останніх часів довели, що необхідність термінового вирішення цих питань загострюється.

Тому, наразі, завдяки Вашій ініціативі щодо створення при Президентові України Національної ради реформ з’явилася надія на те, що ці питання як першочергові будуть включені до плану роботи Ради, а її члени матимуть змогу, з огляду на свій професійний та фаховий досвід, зробити законодавчий аудит цих питань і не лише розробити стратегію реформ, а й бути провідником їх втілення у життя.

На превеликий жаль, ми занадто пізно дізналися про оголошення Конкурсу і не встигли вчасно подати заявку від нашої організації. Втім, серед наших членів є кращі в Україні фахівці у сферах технічного регулювання, якості та безпеки життєдіяльності людини, які мають напрацювання, відповідну професійну підготовку, багаторічний державний і науковий досвід роботи, наукові здобутки і їх практичне втілення. А тому, просив би Вас, вельмишановний Петре Олексійовичу, дати доручення відповідним службам розглянути наші пропозиції щодо діяльності Національної ради реформ та включення до її складу нашого представника:

Степанюк Дмитро Петрович, перший заступник Голови правління Союзу споживачів України, народний депутат України II-го скликання, перший заступник Голови Держспоживстандарту України (2003-2005рр.), держслужбовець I-го рангу, Заслужений працівник промисловості України.

Біографія та довідка від Союзу споживачів України додаються. Просив би інформувати нас за результатами розгляду цього листа.

 

     Заздалегідь вдячний,

     З повагою,

     Леонід Школьник,                                                                                                            

Голова правління, 

Лауреат Державної премії УРСР в області науки і техніки,

Заслужений працівник промисловості України

 

 

 

 

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?