Головна|Новини

Резолюция участников "круглого стола", посвященного Всемирному дню прав потребителей

18.03.11

 Київ, 14 березня 2011              

Напередодні 15 березня, який відзначається світовою спільнотою як Всесвітній день прав споживачів, Союз споживачів України провів “круглий стіл” з метою обговорення нагальних проблем на споживчому ринку країни та аналізу ситуації, що склалася із правами громадян як споживачів.

Незважаючи на те, що в країні за останній рік поширилася боротьба з корупцією, почалась адміністративна реформа і вибудовується вертикаль влади, як у центрі, так і на місцях, досягнуто певної економічної стабілізації - до голосу споживача, як головного інвестора економіки, влада і бізнес прислуховуються недостатньо.

Численні публікації в засобах масової інформації, заяви представників органів державної влади і політиків, вчених і громадськості свідчать, що споживчий ринок заповнений неякісними товарами, зокрема: продуктами харчування, водою, медикаментами тощо, які часто мають небезпеку для здоров’я та життя споживачів. В той же час ціни на споживчому ринку України не відповідають якості товарів та послуг, особливо на енергоносії, пальне, в житлово-комунальній і банківській сфері, будівництві, тощо, де ці проблеми накопичувалися роками, а громадяни як споживачі і по цей час фактично залишаються безправними і незахищеними перед свавіллям корумпованих чиновників і ділків недоброчесного бізнесу.

Разом з тим, рівень технічного регулювання в країні не відповідає сучасним вимогам, а стандартизація перестала бути ключовою у науково-технічному прогресі та виконувати реалізацію головної тези Міжнародної організації стандартизації (ISO) – “Стандарти для споживачів”. Відсутня стратегія розвитку і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки через стандартизацію, в країні діють десятки тисяч технічних умов, які часто-густо не відповідають міжнародним стандартам, і дозволяють випускати продукцію, небезпечну для здоров’я і життя людей. Сам же процес гармонізації стандартів корумпований і спотворений приписками, технічні регламенти не впроваджуються, а при процедурі оцінки відповідності фальсифікуються документи. На цьому тлі недостатньо координуються дії усіх учасників цього процесу, належним чином не запроваджуються моделі ділової досконалості щодо підвищення якості, порушені міжнародні зв’язки у цих напрямках . Діють різноманітні конкурси, які спотворюють питання якості та видають дипломи і почесні звання на контрафактну та небезпечну продукцію, вводячи в оману споживачів.

Державний нагляд за споживчим ринком і державний захист прав споживачів не виконують покладених на них завдань, до роботи у цій сфері, як і раніше, не прозоро залучаються непрофесійні та некомпетентні кадри.

Не забезпечується захист конституційних прав громадян, відсутні ефективні процедури розгляду скарг споживачів в органах влади і судочинстві, йде тиск на інститути громадянського суспільства. В багатьох випадках звернення споживачів та публікації в ЗМІ на неправові дії посадових осіб або корупцію в органах державної влади належним чином не розглядаються, а заявники звільняються з посад та переслідуються.

Не розроблені та не впроваджені правові або адміністративні заходи, що дозволяють споживачам або споживчим організаціям, у разі необхідності, отримувати компенсацію шляхом застосування офіційних процедур, які повинні бути оперативними, справедливими і доступними.

“Не працюють” і положення статті 42 Конституції України - “Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг та робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів” і статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо відповідальності Уряду за “забезпечення захисту прав споживачів та підвищення якості їх життя”. Ці норми поки що мають декларативний характер і не забезпечують належних гарантій громадянам України.

Питання захисту прав споживачів та розвитку сфери технічного регулювання поки що не стали пріоритетними для органів влади та бізнесу, а саме ці напрямки є вагомими і актуальним для нашої держави, яка є найбіднішою країною Європи з найвищою смертністю і найменшою тривалістю життя серед європейських країн.

Діалог в трикутнику «влада-бізнес-споживач» наразі майже не відбувається. Ліквідован консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України - Національна координаційна рада з питань  захисту прав споживачів; так і не була прийнята відповідно до Указу Президента України Державна цільова програма захисту прав споживачів на 2005-2010 роки, а Закон України “Про захист прав споживачів” із урахуванням внесених до нього в 2005 році змін, суттєво послабив права споживачів країни.

Зі сторони влади практично відсутня матеріальна та фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства, які переймаються захистом прав споживачів.

Разом з тим не впроваджуються ринкові механізми, прийняті в Європейському Союзі щодо відповідальності виробників, і не поширюється діючий міжнародний стандарт соціально відповідального бізнесу.

На противагу Україні, активним гравцем у формуванні цивілізованої європейської політики є Комісар Європейської Комісії з питань охорони здоров’я і захисту прав споживачів. У більшості країн Європейського Союзу створені відомства, які відповідають за ці питання. В цілому, питання прав споживачів є одним із ключових напрямків діяльності Європейської Комісії, ухвалено Стратегію споживчої політики на 2007-2013 роки та спеціальну Програму дій у сфері захисту прав споживачів, на реалізацію яких передбачені значні кошти.

Таким чином, не дивно, що в суспільстві все частіше з’являється критика адміністративних, економічних та інших реформ, які залишають незахищеними найбільш вразливу ланку суспільства – її споживачів.

А тому, керуючись положеннями Конституції України, законами України «Про захист прав споживачів», «Про об’єднання громадян» та інших, резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів» (1985р.), «Хартії захисту споживачів» Парламентської Асамблеї Ради Європи (1973р.) та з метою вжиття невідкладних заходів із покращення стану споживчого ринку і захисту конституційних прав громадян як споживачів, учасники “круглого столу” вважають за доцільне:

 

1.     Підтримати дії Президента України В.Ф.Януковича щодо необхідності реформування Конституції України та посилення конституційного захисту прав громадян як споживачів відповідно до європейських стандартів.

2.     Звернутися до Голови науково-експертної групи Конституційної Асамблеї, першого Президента України Л.М.Кравчука з пропозицією включити до складу науково-експертної групи громадського діяча, заступника Голови правління ВГО «Союз споживачів України», народного депутата України другого скликання, державного службовця першого рангу, доктора філософії в галузі права Степанюка Дмитра Петровича.

3.     Запропонувати Президенту України В.Ф.Януковичу:

3.1.при проведенні адміністративної реформи з урахуванням європейського досвіду та міжнародних зобов’язань України створити відокремлений орган центральної виконавчої влади з питань прав споживачів та державного нагляду;

3.2.розглянути на засіданні Комітету з питань економічних реформ, за участю інститутів громадянського суспільства та ЗМІ, питання щодо критичного стану споживчого ринку України і захисту прав споживачів, подолання корупції у цих сферах та прийняти відповідні заходи.

4.     Звернутися до керівництва Верховної Ради України та парламентських фракцій, народних депутатів України з пропозиціями: провести парламентські слухання з питань критичного стану споживчого ринку країни, прав споживачів та їх захисту і утворити в парламенті позафракційне об’єднання «За права споживачів”, яке б відстоювало права та інтереси споживачів.

5.     Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями:

5.1.прийняти Державну цільову програму захисту прав споживачів на 2011-2016 роки, в якій передбачити  конкретні механізми матеріально-технічної та фінансової підтримки громадських організацій (об’єднань) споживачів у цій сфері, створити відповідні регіональні програми;

5.2.розробити та прийняти новий споживчий кошик на 2011-2016 роки та посилити контроль за ціноутворенням основного переліку товарів і послуг, що входять до нього;

5.3.з метою відпрацювання стратегічних напрямів державної споживчої політики, усунення  відомчої роз’єднаності та підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, налагодження ефективного діалогу в трикутнику «влада-бізнес-споживач» утворити при Кабінеті Міністрів України консультативно-дорадчий орган - Національну координаційну раду з питань якості та  безпеки життя людей.

5.4.запровадити урядовий моніторинг та щорічне оприлюднення матеріалів щодо фактичного стану споживчого ринку та захисту конституційних прав громадян як споживачів .

6.     Просити Союз споживачів України, як організатора “круглого столу”, оприлюднити в електронних та друкованих засобах масової інформації дану Резолюцію і надіслати відповідні листи Президенту України В.Ф.Януковичу, Голові науково-експертної групи Конституційної Асамблеї, першому Президенту України Л.М.Кравчуку, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України з пропозиціями учасників “круглого столу”.

 

ДО  ВИСОКОЇ  ЯКОСТІ  ЖИТТЯ  –  РАЗОМ! 

Резолюція прийнята учасниками «круглого столу».

 

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?