Головна|Новини

14 жовтня 2018 року Всесвітній День Стандартів. Міжнародні стандарти та Четверта промислова революція

09.10.18

14 жовтня 2018 року

Всесвітній День Стандартів

Міжнародні стандарти та Четверта промислова революція

Кожен рік, 14 жовтня, члени IEC, ISO та ITU відзначають Всесвітній день стандартів, який символізує спільні зусилля тисячів експертів у всьому світі, які розробляють добровільні технічні угоди, що згодом визнаються і публікуються як міжнародні стандарти.


Так само, як стандарти були визначальними під час Першої промислової революції понад 250 років тому, вони продовжують відігравати важливу роль у Четвертій промисловій революції, яку сьогодні переживає світ.

Четверта промислова революція відноситься до нових технологій, які розмивають традиційні кордони між фізичним, цифровим та біологічним світом. Посилення звязку між людьми і речами, безумовно, впливає на те, як ми виробляємо, продаємо та спілкуємося між собою. Це так само триває, як і свого часу парові машини вплинули на методи виробництва та спосіб життя багатьох суспільств під час першої промислової революції.

 Ще у 18 столітті перехід від ручної  праці до машинної визначив потребу в стандартах. В першу чергу, щоб замінити деталі машин і забезпечити спеціалізований масовий випуск компонентів.

 Сьогодні стандарти знову відіграють ключову роль у переході до нової епохи. Швидкість змін, які ми спостерігаємо, не можливий без стандартів.

Новатори покладаються на міжнародні стандарти, такі, як IEC, ISO та МСЕ, щоб забезпечити сумісність між технологіями, а також, щоб нові технології могли бути адаптовані у всіх процесах безперешкодно. Стандарти також є інструментом для поширення знань та інновацій у глобальному світі.

Швидкі темпи змін, що викликані Четвертою промисловою революцією, мають свої проблеми. Роботи та штучний інтелект візьмуть на себе все більше і більше завдань, раніше виконуваних людьми, а таке виробництво, відоме як 3D-друк, змінить спосіб, у який ми робимо товари, і у майбутньому надасть нам можливість друкувати речі" вдома -  від літаків до дитячих моніторів, що підключені цифровим способом, будуть мати вразливість даних. Це лише деякі приклади проблем, представлених новітнім поколінням інтелектуальних технологій, що характеризуються великими даними, посиленою інтеграцією, хмарним зберіганням та відкритим зв'язком пристроїв. І в цьому плані, міжнародні стандарти є потужним способом забезпечення безпеки та мінімізації ризику. Приміром, стандарти безпеки можуть зберігати наші дані в безпеці та стримувати хакерів, а стандарти безпеки для роботів полегшать взаємодію з людьми.

Четверта промислова революція почалася, але для того, щоб скористатися своїм потенціалом для покращення життя людей, потрібні стандарти.

 

14 October 2018

World Standards Day

International Standards and the Fourth Industrial Revolution

Each year on 14 October, the members of the IEC, ISO and ITU celebrate World Standards Day, which is a means of paying tribute to the collaborative efforts of the thousands of experts worldwide who develop the voluntary technical agreements that are published as international standards.

Just as standards were crucial during the first industrial revolution, over 250 years ago, they will also play a critical role in the fourth.  

The Fourth Industrial Revolution refers to the emerging technologies, which are blurring the traditional boundaries between the physical, digital and biological worlds. This increased connectivity of people and things will impact the way we produce, trade and communicate, much like steam power transformed production methods and the way of life of many societies during the first Industrial Revolution.

In the 18th century, the transition from manual work to machinery and factory work raised the need for standards. For example, to replace machine parts and enable specialized mass production of components. 

Today, standards will once more play a key role in the transition to a new era. The speed of change we are witnessing would not be possible without them. Innovators rely on International Standards, like those produced by IEC, ISO and ITU, to ensure compatibility and interoperability, so that new technologies can be seamlessly adopted. They are also a vehicle to spread knowledge and innovation globally.

The rapid pace of change brought by the Fourth Industrial Revolution has its challenges. Robots and artificial intelligence will take over more and more tasks previously done by humans, additive manufacturing (also known as 3D printing) will change the way we make goods, and give us the ability to “print things” at home, and as everything from planes to baby monitors are connected digitally, the vulnerability of data and the consequences of a breach are growing exponentially. These are only some examples of the issues presented by a new generation of smart technologies characterized by big data, increased integration, cloud storage and open communication of devices to name a few. International Standards are a powerful way to ensure safety and minimize risk. For example, security standards can keep our data safe and deter hackers. And safety standards for robots, will make it easier to interact with humans.  

The Fourth Industrial Revolution has begun, but in order to seize its full potential for the betterment of society, standards are needed. 

 

Джерело: ISO (International Organization for Standardization)

 

https://www.iso.org/world-standards-day.html

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала прес-служба Союзу споживачів України

 

 

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?