Головна|Новини

Позбавлення корупції та активна участь науковців і громадськості в роботі Держспоживстандарту повинно стати його дорожньою картою

26.07.10

 Голова правління Союзу споживачів України, голова Громадської Ради при Держспоживстандарті України Леонід Школьник взяв участь у спільній нараді представників оновленого складу Колегії, президії Науково-технічної Ради та президії Громадської Ради, яка відбулася 22 липня.

У роботі наради взяли участь та виступили члени Колегії - заступники Голови Держспоживстандарту, керівники територіальних управлінь та підвідомчих підприємств комітету, а також представники громадських та наукових установ. Зокрема: Голова Громадської Ради при Держспоживстандарті, Голова правління Союзу споживачів України Л.Школьник; народний депутат України II скликання, керівник групи радників Голови комітету Д.Степанюк; ректор Одеського державного інституту вимірювальної техніки, професор Л.Коломієць; Президент Української Асоціації якості П.Калита та інші.

Леонід Школьник у своїй доповіді процитував слова Прем’єр-міністра України щодо необхідності відновлення дієвої вертикалі державної влади з метою створення цивілізованих ринкових відносин із забезпеченням пріоритету інтересів людини,  побудови громадянського суспільства, поширення участі громадськості в управлінні державою, подоланні корупції, зміцненні свободи слова заради досягнення головної мети – покращення якості життя людей.

Він також наголосив на актуальності розробки стратегії роботи Держспоживстандарту  відповідно Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризова Програма, затверджена Законом України 20 травня 2010 р.), чинного законодавства і міжнародних вимог.

За словами Леоніда Школьника, такі питання є вельми актуальними з огляду не те, що попереднє керівництво комітету, як у центрі, так і на місцях формувалося за принципом політичної доцільності, зловживало службовим становищем, впроваджувало корупційні схеми, було причетне до хабарництва, кадрового безладу, здійснювало тиск на професіоналів і наукові кадри системи, переслідувало громадські організації та порушувало принципи свободи слова. В той же час були втрачені попередні міжнародні досягнення України у сферах технічного регулювання, уповільнено темпи розвитку вітчизняної стандартизації, не виконувалися рішення Президента України, Уряду та Нацради з питань захисту прав споживачів при Кабінеті Міністрів України, які були спрямовані на посилення державного контролю на споживчому ринку, у тому числі за якістю та безпечністю продуктів харчування, їх ціноутворенням.

Всі учасники наради констатували недоліки з основних напрямків роботи Держспоживстандарту, тому у cвоїх виступах головний акцент робили на пошук шляхів подолання негативних процесів у системі Держспоживстандарту, що накопичувалися останніми роками.

Голова Держспоживстандарту Олег Поволоцький, зокрема, погодився, що протягом тривалого часу у суспільстві формувався негативний імідж комітету через численні прогалини у його роботі, наявні вагомі недоліки, в першу чергу, у напрямках технічного регулювання та захисту споживчого ринку країни від недоброякісної продукції тощо. Однією з причин цього він бачить корупцію, яка тривалий час лише поширювалась та зміцнювалась у системі. “Найкорумпованіша ланка нашої системи - це управління захисту прав споживачів”, - зазначив він.

Учасники наради наголошували на тому, що необхідно робити термінові кроки і кардинально удосконалювати роботу Держспоживстандарту відповідно до світової практики, інакше він не зможе ефективно виконувати ряд важливих функцій, які стосуються стандартизації, метрології, оцінки відповідності, а тим більш не зможе повернути довіру громадськості до органу влади. В цьому плані, серед іншого, акцентувалося і на актуальності внесення змін до законодавчих актів, термінової розробки та впровадження Державної цільової програми захисту прав споживачів, на яку споживачі очікують вже протягом п’яти років.

У свою чергу Леонід Школьник окремо зупинився на важливості прискорення гармонізації стандартів відповідно до міжнародних, адже Держспоживстандарт сьогодні стоїть на межі невиконання плану зі стандартизації, що негативно позначається на міжнародному іміджі України, уповільненні темпів адаптації вітчизняних товаровиробників в умовах членства у СОТ та загалом втрати будь-яких конкурентних переваг на закордонних ринках. Він підкреслив, що в умовах низьких темпів гармонізації стандартів, у першу чергу необхідно залучати бізнес до участі у роботі технічних комітетів з розробки стандартів, упорядкувати процеси акредитації в Україні, модернизувати випробувальні лабораторії і навести порядок у системі сертифікції тощо.  Було висловлене занепокоєння й станом справ в ДП “УкрНДНЦ”, відсутністью фахівців та спеціалістів, котрі займалися б питаннями технічного регулювання, серйозними прогалинами у частині  виконання завдань Уряду в галузі стандартизації.  Учасники наради наводили приклади, коли різними приватними фірмами видавалися сертифікати на товари без проведення відповідних лабораторних випробувань, або які не відповідають чинному законодавству, що не припустимо.

Особливу увагу члени наради приділяли питанню підготовки професійних кадрів, фахівців у галузі технічного регулювання, співпраці з науковими та громадськими організаціями й установами.

У погодженому проекті рішення спільної наради знайшли відображення і питання виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України стосовно дотримання фінансової дисципліни та відокремлення Держспоживстандарту від Мінекономіки, що буде відповідати світовому досвіду та діючому законодавству.

За результатами наради прийнято рішення утворити робочу групу за участю колегіальних та громадських інституцій для термінової підготовки рекомендацій до відповідних наказів, що дозволять докорінно виправити ситуацію. Також було заплановано провести у вересні цього року виїздну розширену Колегію за участю провідних експортерів у м.Кривий Ріг з метою підвищення конкурентоспроможності національних виробників, швидкої адаптації їх роботи в умовах членства у СОТ, прискорення процесів гармонізації українських стандартів до світових та посилення діалогу між владою, бізнесом і споживачами.

  В цьому плані Леонід Школьник продемонстрував присутнім брошюру, яка була видана ще в 2004 році за результатами проведення у м.Кривий Ріг розширеної Колегії Держспоживстандарту. При цьому він наголосив, що багато з того, що було прийнято шість років тому, так і не впроваджено у життя. Й досі не відпрацьовано відповідне правове поле для соціально відповідального бізнесу, не запроваджені мораторії на різного роду державні перевірки на вітчизняних підприємствах - лідерів якості, що мають системи управління якістю і продукція яких відповідає міжнародним стандартам, при здійсненні закупівель продукції в Державний резерв країни за бюджетні кошти не надається перевага вітчизняним підприємствам, які впровадили системи управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO, добровільно страхують свою відповідальність перед споживачами тощо.

Насамкінець учасниками заходу було висловлено задоволення відновленням зв’язків із громадськістю, активізацією діяльності Громадської Ради та реанімацією Науково-технічної Ради Держспоживстандарту, які, маючи колегіально-дорадчі функції, покликані як здійснювати громадський контроль за діями влади, так і допомогати комітету виконувати покладені на нього законодавством функції.

 

 

 

Прес-служба Союзу споживачів України

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?