Головна|Новини

Союз споживачів України направив пропозиції до наради під головуванням Президента України з питань захисту внутрішнього ринку

19.07.10

Союз споживачів України направив пропозиції з питань захисту внутрішнього ринку Президенту України  В.Ф.Януковичу.

Аналітична група експертів та фахівців Союзу споживачів України за результатами проведеної роботи підготували  інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції щодо першочергових заходів з цих питань та внесенню необхідних змін до національного законодавства України, реформування органів державної влади, котрі здійснюють контроль за безпекою та якістю продукції, товарів та послуг, які надходять на внутрішній ринок країни тощо.

У преамбулі до пропозицій зокрема зазначалося, що, “на жаль, жодна з важливих функцій державного нагляду, контролю та захисту громадян, делегованих державою відповідним органам виконавчої влади, не виконується ефективно. Як наслідок, в Україні сьогодні – найнижча тривалість життя та найвища смертність у Європі, яка від отруєнь небезпечними продуктами харчування та алкоголем перевищує смертність від нещасних випадків на виробництві. У той же час, Україна входить до десятки світових лідерів з виробництва контрафактної продукції, є лідером серед країн СНД по збільшенню споживчих цін.

Слід зазначити, що сучасна влада не може бути стороннім спостерігачем того, що в Україні за останні роки значно скоротився обсяг виробництва та надходження до бюджету, знизився рівень ВВП, а в той же час - значно збільшився обсяг імпорту та фінансових запозичень перед іншими країнами, що призвело Україну до межі економічного дефолту, зростання безробіття та підвищення соціальної напруги в суспільстві.

Ці питання неодноразово підіймалися Союзом споживачів України, який звертався до попередніх Президента України та Уряду, але жодних дій взагалі не було прийнято. Прикро, що влада за останні роки показала своє небажання та неспроможність вирішувати ці питання, про що ми публічно наголошували (матеріали «круглого столу», присвяченого Всесвітньому дню прав споживачів, проведеного 11 березня 2010 р.)”.

Враховуючи критичну поточну ситуацію та нагальність прийняття кардинальних змін щодо підвищення експортного потенціалу та конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на світових ринках, захисту внутрішнього споживчого ринку та конституційних прав наших громадян на безпечне та якісне життя, Союз споживачів вважав би за доцільне, щоб Президент України В.Ф.Янукович як Гарант конституційних прав громадян, особисто очолив цей процес і разом з Верховною Радою та Урядом вжив відповідних заходів по вдосконаленню законодавчого поля і реформуванню органів державної влади згідно із європейською та світовою практикою, зміні в країні виборчого права, стимулюванню та підтримці розвитку громадянського суспільства завдяки широкій участі громадян у державному управлінні через роботу в громадських радах при органах державної влади, налагодження ефективного діалогу між владою, бізнесом та споживачами, підтримку соціально-відповідального бізнесу – підприємств-лідерів якості тощо.

На думку Голови правління Союзу споживачів України Леоніда Школьника, реалізація цих пропозицій дозволить крок за кроком забезпечити системність, комплексність, узгодженість всіх складових елементів державної політики щодо захисту внутрішнього ринку і, в той же час, – сприятиме створенню цивілізованих ринкових відносин із забезпеченням пріоритету інтересів людини відповідно до Конституції України.

Прес-служба Союза споживачів України

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?